DUIDELIJKHEID VOORAF KAN VEEL PROBLEMEN EN VOORKOMEN...

Artikel 1 Algemeen
1.Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle boekingen.
2.Onder huurder wordt mede verstaan huurster, huurders en huursters.
3.Onder eigenaar wordt verstaan de eigenaar van de woning.
4.Onder beheerder wordt verstaan de door de eigenaar aangewezen contactpersoon in Hongarije.
5.Onder huursom wordt verstaan de huurprijs van de woning.
6.Onder factuurbedrag wordt verstaan de huursom + eindschoonmaakkosten + borgsom.
7.Wij verhuren alleen aan vrienden en goede bekenden.

Artikel 2 Totstandkoming overeenkomst
1.Het boeken van ons huis geschiedt uitsluitend via e-mail of schriftelijk .
2. Bij een boeking via e-mail komt de huurovereenkomst tot stand nadat verhuurder na ontvangst van een
boekingsverzoek per e-mail van de huurder, de boeking per e-mail heeft bevestigd.
3.Boekingen zijn definitief en bindend. Annulering is niet mogelijk. Voor deze schade dient u zichzelf te verzekeren dmv een annuleringsverzekering..

Artikel 3 Betaling
1.Binnen veertien dagen na de boekingsdatum dient het factuurbedrag op de bankrekening van de verhuurder te zijn overgemaakt. Indien dit niet het geval is komt de boeking te vervallen. Na ontvangst is de boeking pas definitief.
2.Bij boekingen binnen vier weken voor het vertrek, dient het factuurbedrag in zijn geheel binnen drie dagen overgemaakt zijn. Wij adviseren dit als een spoedoverboeking te doen.

Artikel 4 Rechten en verplichtingen huurder
1.Huurder mag niet meer dan maximaal tien personen laten overnachten.
2.De huurder zal het huis netjes en proper bewonen, waarbij hij/zij aansprakelijk is voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, zie Artikel 7 Borgsom & Schade.

Artikel 5 Rechten en verplichtingen eigenaar
1.Eigenaar is verplicht het huis op het overeengekomen tijdstip schoon en in goede staat aan huurder/beheerder op te leveren.

Artikel 6 (Eind)schoonmaak
1.Opruimen doet u zelf maar de eindschoonmaak geschiedt altijd door verhuurder. De huurder is verplicht € 35 te betalen voor deze eindschoonmaak. Dit bedrag dient vooraf en gelijktijdig met huursom overgemaakt te worden aan de eigenaar
2. Bij buitensporige verontreiniging worden de eindschoonmaakkosten verdubbeld. Dit ter beoordeling aan de plaatselijke beheerder.

Artikel 7 Borgsom & Schade
1.De huurder verplicht zich vooraf een borgsom te betalen van € 135
2.De beheerder heeft het recht kosten in rekening te brengen indien er schade heeft plaatsgevonden door toebehoren van verhuurder. Dit zal eventueel verekend worden met de borgsom indien het bedrag lager is
dan € 135.
3.Indien de schade dan wel de waarde van de ontbrekende objecten hoger is dan € 135 heeft de eigenaar het recht om na afloop van het verblijf van de gasten kosten in rekening te brengen.
4. Uiteraard sluit u ramen en deuren en let u op uw (en onze) bezittingen zoals u dat bij uw eigen huis ook doet.
Er is ook een alarminstallatie aanwezig. Activeer deze bij afwezigheid.

Artikel 8 Annuleren
1. Bij boeking geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. Vroegtijdig boeken biedt u dus de beste garantie.
2. Een boeking is altijd definitief. Geannuleerde boekingen betekenen voor ons immers bijna altijd leegstand omdat potentiele andere huurders dan al boekingen elders hebben gedaan. Tevens hebben we anderen moeten teleurstellen.
3. U kunt echter altijd zelf een annuleringsverzekering afsluiten! Wij raden dit sterk aan.
4. Door overmaking van het huurbedrag + borgsom + eindschoonmaakkosten erkent u dat u deze voorwaarden gelezen en begrepen hebt.
5 .Bij voortijdige beëindiging van het verblijf blijft het volledige huurbedrag verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats.

Diversen
1. Deze site is naar beste eer en geweten gemaakt en geeft volgens ons een objectief beeld van het gebodene.
2. Bekijk het lokale en regionale aanbod goed alvorens tot boeking over te gaan.
3. Kortom vorm uzelf een goed beeld van het gebied en het gebodene. Als voorbeeld: met pubers die op zoek zijn naar een trendy disco zit u met dit huis dus helemaal fout. Duidelijker kunnen we niet zijn. Zoekt u daarentegen rust en ruimte dan bent u hier aan het goede adres.
4. Wij kunnen dus geen verantwoordelijkheid nemen voor tegenvallend weer, regionaal, cultureel of ander aanbod.

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN
info@vakantiehuis-in-hongarije.nl